KOVINA miješajuči set za podno grijanje

KOVINA mješajući set za podno grijanje TO 101P

Miješajući set upotrebljava se u sustavima grijanja visoke temperature, kada želimo dio objekta (zonu) grijati u sustavu grijanja niske temperature – podno grijanje grijanje (podno/ zidno grijanje).

Set se sastoji od:
– cirkulacijske crpke
– nepovratnog ventila
– miješajućeg ventila s termostatskom glavom
– dva kuglasta ventila
– dva priključka s holandskom maticom i kućišta.

Set TO 101P predstavlja sekundarni krug grijanja i regulira temperaturu prostora (zone) ovisno o potrebama. Temperatura polaznog voda može se regulirati na konstantnoj vrijednosti ili prema potrebi.