Kotao na pelet PELLING ECO

Toplovodni kotao „PELLING ECO” je unaprijeđena verzija kotla PELLING koja je prilagođena zahtjevima njemačkoga tržišta.

U ponudi imamo kotlove:

  • PELLING 25 ECO
  • PELLING 35 ECO i
  • PELLING 50 ECO

Prilikom izbora kotla možete birati stranu na kojoj će se nalaziti spremnik za pelet , kao i mogućnost izbora proširenog spremnika koji ima veći kapacitet od standardnog.

Pelling ECO ima regulaciju koja upravlja sagorijevanjem pomoću osjetnika temperature plamena. Kotao radi u 10 snaga , koje imaju definirane (zadane) temperature plamena . Analizirajući temperaturu plamena regulacija (ukoliko je to potrebno) vrši korekciju ubacivanja količine peleta ili okretaja ventilatora da bi se postigla zadana temperatura plamena u određenoj snazi rada. Ovakvom regulacijom je osigurano savršeno sagorijevanje u svim snagama.Dostizanjem zadane temperature u kotlu ili dobivanjem komande putem sobnog termostata, kotao se gasi . Nakon što temperatura vode u kotlu opadne ( zadana temp . – 2°C ), kotao se ponovo pali.

Uz regulaciju se isporučuju dva osjetnika temperature za akumulacijski spremnik (PUFFER). Način rada sa priključenim osjetnicima je da prilikom zagrijavanja regulacija prvo mjeri temperaturu na dnu spremnika te dostizanjem zadane temperature gasi kotao i prebacuje mjerenje na vrh spremnika. Hlađenjem spremnika kotao se ponovo pali i zagrijava vodu u spremniku.