PEŠTAN kućna i ulična kanalizacija

Cijevi za kućnu i uličnu kanalizaciju PP ( HT ) i PVC (KG)

PP (HT) cevi i fiting za sisteme kućne kanalizacije, zajedno sa odgovarajućim spojnicama, predviđeni su za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda unutar objekata. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima, pri čemu se gumenim prstenovima osigurava potpuna čvrstoća spoja. Cijevi izdržavaju temperature do + 90°C. Peštan PP (HT) cijev proizvodi se najnovijom tehnologijom kao troslojna kompozitna cijev izvanrednih mehaničkih karakteristika. Unutrašnji sloj cijevi izveden je u sivoj boji. Ovaj sloj omogućava laku inspekciju cevovoda kamerama, što je zahtjev u suvremenoj stanogradnji.

Program Peštan PP (HT) cijevi za instalacije sistema unutar objekata obuhvaća cijevi proizvedene od najkvalitetnijeg polipropilena-homopolimer (PP-H), u tehnologiji troslojne cijevi, a prema zahtjevima EN 1451, od Ø32 do Ø160 Takođe, u ponudi su cijevi u dužinama od 250mm, 500mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm i 4000mm.

PVC KG cijevi i spojevi

Peštan PVC cijevi za sisteme ulične kanalizacije, zajedno sa odgovarajućim spojnicama, predviđeni su za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda u sistemima niskogradnje. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima osigurava potpuna čvrstoća spoja. Ovaj tip cijevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim cijevima veoma jednostavno i lako. Peštan PVC cijevi za sisteme ulične kanalizacije izrađuju se kao troslojne (EN 13476) i kompaktne (EN 1401) cevii i to u tri varijante (zavisno od čvrstoće-otpornosti na vanjsko opterećenje):

  • Serija cijevi S-25 (SDR 51) – SN 2 KN/m²
  • Serija cijevi S-20 (SDR 41) – SN 4 KN/m²
  • Serija cijevi S-16 (SDR 34) – SN 8 KN/m²

Program Peštan PVC cijevi i fitinga za sisteme ulične kanalizacije obuhvaća cijevi i spojne elemente proizvedene od najkvalitetnijeg polivinil-hlorida PVC, od Ø110 do Ø630. Takođe, u ponudi su cijevi u dužinama od 250mm, 500mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm i 5000mm.