VAILLANT protočni grijači vode

Plinski protočni grijači vode s fasadnim priključkom turboMAG

Plinski protočni grijači vode s fasadnim priključkom turboMAG

Protočni bojleri turboMAG rade neovisno od zraka u prostoru u kojemu se nalaze, zahvaljujući komori s podtlakom te ventilatoru putem kojega se prisilno odvode dimni plinovi te se vrši usis zraka za izgaranje plina. Za rad uređaja neophodno je osigurati priključak na...

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak atmoMAG

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak atmoMAG

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak atmoMAG Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu te modulirajućem plameniku, voda koja protječe zagrijava se na namješetnu konstatnu...