IMIT Control System - sobni termostati, bežični termostati, nalijegajući i uronski termostati, kotlovski termometri i termomanometri

IMIT Control System je sinonim za kvalitetu u termoregulaciji već više od 90 godina. IMIT proizvode karakterizira funkcionalnost, jednostavnost korištenja, integracija, dizajn i štednja energije. Iz ponude imit proizvoda izdvajamo sobne termostate, nalijegajuće termostate, uronske termostate, uronske kapilarne termostate, kotlovske termometre i termomanometre, čahure za osjetnike i druge.

 

 

NALIJEGAJUĆI CIJEVNI TERMOSTAT "BRC":

NALIJEGAJUĆI BIMETALNI CIJEVNI TERMOSTAT IMIT

 

URONSKI TERMOSTAT "TC2":

Uronski termostat IMIT - Žepoh

URONSKI TERMOSTAT "TC2 S KAPILAROM" L=1000mm:

Uronski termostat s kapilarom

ČAHURA ZA OSJETNIK (7x8x100mm i 15x16x100mm):

čahure za osjetnike (sonde)

KOTLOVSKI TERMOMETRI I TERMOMANOMETRI:

kotlovski termometar IMIT

 

 
  www.zepoh.hr 2015.  
Žepoh d.o.o. Žepoh d.o.o.